Book now, pay later!

Aktiviteter Vinter

Snøscooter Safari
Kongekrabbe Safari
Nordlys Safari

Snøscooter turer til den Sibirske Taigaskogen i Pasvikdalen. Lokal guide, innblikk i den spennende kultur og historie som er knyttet til grenseområdet mot Russland. Forskjellige varigheter, fersk kongekrabbe, nordlysjakt.

Snøscootersafari til Barentshavet. Vi kjører over høyfjellet til Grense Jakobselv, helt øst i Norge. Vi ser norske og russiske grensevaktstasjoner/tårn underveis. Vi besøker Kong Oscar II’s Kapell og beskuer Barentshavet i all sin vinterprakt. Lett måltid underveis.

Snøscootersafari til Finland. Vi kjører over høyfjellet til Neiden, besøker St. Georgs Kapell (Norges minste russisk ortodokse gudshus) og spiser lunsj på Neiden Fjellstue. Deretter besøker vi Nätämä i Finland og shopper på finsk side av grensen før vi returnerer til Kirkenes.


Barents-Safari Kirkenes